Kéményproblémák


A meglévő, jellemzően falazott kéménykürtők, vagy egyéb égéstermék-elvezetésre szolgáló berendezések utólagos béléscsövezési technológiái az utóbbi időben széleskörű fejlődésen mentek keresztül. A választató technológiák számát és minőségét a változó és fejlődő tüzeléstechnikának, valamint az előírások szigorodásának köszönhetjük.


Teljesen egyértelmű, hogy az akár 20 éves meglévő falazott kéményjáratok a mai kor tüzelőberendezéseinek égéstermék-elvezetésére nem alkalmasak.


Okok:

    - tömörtelenség
    - nedvességgel szembeni érzékenység
    - nagy hő-tehetetlenség
    - állékonyság, állagromlás

A korszerű tüzeléstechnikák alkalmazása kissé későn, a gáztüzelő-berendezések alkalmazásának rohamos elterjedését követő 10-20 évvel később jelent meg. Ezen időszak a kéményjáratok tönkremeneteléhez, idő előtti állagromlásához vezetett. A korai technológiák magukban hordozták a műszaki kiforratlanság, gyakorlatlanság összes gyerekbetegségét, anyagminőségüket tekintve pedig még a kor műszaki szintjét sem ütötték meg. A mai napig a meglévő falazott kéményjáratok közel 80%-a nincs felkészítve a korszerű gáztüzelő-berendezések égéstermékének elvezetésére.


Az 1990-es évektől a gázkészülék-piac nyitott a külföldi jellemzően nyugat-európai piacok irányába, ahol a már korszerűnek számító kis füstgáz hőmérsékletű, jó hatásfokú készülékek voltak a meghatározók. A korábban átlátható, követhető gázkészülékek száma, mennyisége, típusa sokszorosára nőtt, magával hozva ennek minden műszaki ódiumát. A külföldi gáztüzelő-berendezésekhez csatolt égéstermék-elvezető berendezések is korszerűek voltak. Erre hazánkban csak későn eszméltek rá. Miután már a piaci folyamatok okán elárasztották a korszerű készülékek a háztartásokat és a kémények maradtak a régiek, korszerűtlenek. A műszaki elmaradottság és az érdekcsoportok profitorientált hozzáállása, valamint a fekete (u.n: maszek) szerelések tovább rontották az amúgy is borzasztó műszaki állapotban lévő kéményállományt.


Összefoglalva tehát ma már a minőségi technikát felvonultató gáztüzelő-berendezéshez megfelelően illesztett égéstermék-elvezető berendezésre van szükség a jó és biztonságos üzemeltetési feltételek megteremtéséhez. Mint EU tagállamra, Magyarországra is érvényesek az Európai Normák előírásai. Az égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozóan számos EN szabvány áll már rendelkezésünkre. Az MSZ8452010 szabvány útmutatásai és előírásai alapján remélhetőleg a minőség fog dominálni, az égéstermék-elvezető berendezések piacán.


webpet